Ján Valík – Autorský freestyle

Fabric Body Move

I. Noc Jazdca

„Ján Valík – Nejasné územia“

„Na prvý pohľad“

„Je menej naozaj viac?“

„CSI:Regina Hellwig-Schmid“

„CSI: Sarah Zürcher“

„Martin Hreha“

„Prezentácia Rezidentov CSI“