“Martin Hreha”

“Martin Hreha”

Martin Hreha
Vernisáž: 15. 11. 2017 o 19h
Výstava potrvá od 16. 11. do 15. 12. 2017
Kurátorka: Barbora Komarová
—————————————-

  Výsledkom prvej otvorenej výzvy galérie abc so zameraním na maľbu je samostatná výstava mladého výtvarníka Martina Hrehu (1991, Vranov nad Topľou), ktorý minulý rok ukončil štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri slobodnej kreativity 3D pod vedením Juraja Bartusza. Počas jedného semestra absolvoval stáž v sochárskom ateliéri v Brne a svoje práce už prezentoval na viacerých samostatných a skupinových výstavách.

  Hoci študoval priestorovú tvorbu, po pobyte v Brne sa Martin začal naplno venovať maľbe a jej skúmaniu. Nie je pre neho dôležitý obsah v zmysle rozvíjania určitého naratívu na obrazovej ploche, zaujíma ho skôr samotný proces maľovania vo forme istej kontemplácie či sústredenia sa na ťahy štetca a na hromadenie jednotlivých vrstiev tušu na papieri. Na základe subjektívne zvolenej schémy alebo postupu a bez externej pomoci autor nanáša pásy, ktoré sa na niektorých miestach prekrývajú, a tak vytvárajú tmavé plochy, inde sa zas len jemne dotýkajú. Rukodielne opakovanie rovnakých čiar, neustála repetícia ich tvorenia, privádza Martina k skúmaniu možností maliarskeho prejavu. Takáto práca vyžaduje aj od samotného maliara isté vypätie, ktoré na minimalistických maľbách divák na prvý pohľad možno ani nespozoruje. Pri ich bližšom preskúmaní je však zjavné, že neboli vytvorené za pomoci pásky alebo pravítka, ale voľnou rukou.

  Martin vo svojej tvorbe myslí aj na diváka, najmä na toho pozorného, ktorý chce odhaľovať jednotlivé vrstvy jeho diel. Nemôže byť statický a skúmať ich len z jedného uhla, odkiaľ sa môže zdať, že sú papiere prázdne či jednofarebné. Divák by mal meniť svoju polohu voči dielu, nahliadať na neho zboku alebo pri rôznych svetelných podmienkach, aby mohol v ich formálnej jednoduchosti objaviť všetky skryté nuansy. Takýmto spôsobom autor pozýva aj diváka sústrediť sa na umelecké dielo, vnímať ho a pozorovať, kontemplovať nad ním a nechať voľný priechod svojim myšlienkam a predstavivosti.

  Na výstave v abc Martin Hreha predstavuje dve série, na prvý pohľad odlišné, farebne protikladné. V jednej z nich pracuje len s čiernym tušom, čo mu dovoľuje naplno sa koncentrovať na priebeh maľovania a vlastnosti danej techniky. Aj ostatné jeho práce sú čisto monochrómne, respektíve je jeho paleta obmedzená len na pár primárnych farieb, ktoré si vyberá na základe vlastných preferencií. Taktiež je tu prezentovaných aj niekoľko slepotlačí, kde v hmote bieleho papiera sú čiary priamo otlačené, alebo ich autor dotváral želatínovou maľbou.

Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia