Virtualita 3.1 / Michal Huštaty / Michaela Pašteková

Virtualita 3.1 / Michal Huštaty / Michaela Pašteková

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku k aktuálnej výstave Michal Huštaty – Virtualita 3.1. Súčasťou prehliadky bude aj neformálna diskusia s teoretičkou fotografie Michaelou Paštekovou, ktorú si autor pozval ako hostku.

Diskusia sa bude dotýkať témy vplyvu internetu na súčasné umenie a život ako taký, ale aj súčasného stavu fotografie a jej meniacej sa, no stále veľmi dôležitej funkcie, ako najpoužívanejšieho média prenosu informácie.

Kedy: 9.5. 2018 o 17:00 hod
Kde: Art Books Coffee, Baštová 6/B

Michaela Pašteková vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, od roku 2005 učí na VŠVU v Bratislave. Zaoberá sa vizuálnou kultúrou, najmä vplyvom nových médií a sociálnych sietí na estetiku a hodnotenie fotografického obrazu. Je členkou redakcie mesačníka Kapitál a kultúrno-spoločenského blogu Pole. Príležitostne sa venuje aj kurátorskej činnosti v oblasti fotografie a je spoluzakladateľkou a predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku.

Michal Huštaty študoval v Ateliéri IN Ilony Németh a v Ateliéri o fotografii Silvie Saparovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde momentálne na Katedre fotografie a nových médií pôsobí ako doktorand s témou „Internetová a postinternetová éra vo vzťahu ku konštrukcii fotografického obrazu“. Pedagogicky na VŠVU zabezpečuje predmet Post-what? Art 3.1, ktorý je jeho teoretickým východiskom aj pre vlastnú tvorbu posledných rokov. V nej sa hlbšie venuje najmä podobe a reprezentácii fotografického obrazu v súčasnej dobe ovládnutej internetom.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.