A&U talks

A&U talks

Termín: 7.11.2018 o 18:00 hod

Jan Šlemr – POKRAČOVANIE ERÓZIE STARÝCH PORIADKOV ALEBO ZROD NOVEJ DOKTRÍNY?

Prednáška a diskusia k novému vydaniu časopisu Architektúra & urbanizmus / 52 / 2018 / 1 – 2

Aká je hodnotová orientácia a aké sú praktické metódy dnešných územných a mestských plánovačov v Českej republike? Čo sa zmenilo počas postsocialistickej spoločensko-ekonomickej transformácie? V rámci nového formátu prezentácií a diskusií vybraných príspevkov časopisu Architektúra & Urbanizmus na to odpovie Jan Šlemr, teoretik urbanizmu a územného plánovania z Českej zemědělskej univerzity v Prahe. V rozhovore so šéfredaktorkou časopisu Henrietou Moravčíkovou sa však dotknú aj slovenskej scény a nevyhnú sa ani otázkam o aktuálnej pozícii odborníkov v procese plánovania a výstavby českých a slovenských miest a obcí.
A&U talks: nový diskusný formát Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV, ktorý prostredníctvom pozvaných domácich a zahraničných hostí predstaví širokej verejnosti aktuálne výskumy publikované na stránkach časopisu Architektúra & urbanizmus.

Podujatie sa koná aj vďaka finančnej podpore agentúry VEGA (projekt č. 2/0074/17) a agentúry APVV (projekt č. 16 0584).

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.