Concrete Yet Indefinite (performance)

Concrete Yet Indefinite (performance)

Termín: 20. 11. 2018 o 18:00

„O nás bude perfo.” Napísala jedna pošahaná švagriná tej druhej.
„Mohla by si skicovať. Kresliť línie. Zaznamenávať plynule meniaci sa pohyb. Nech zachytíme to, čo sa mení, tvrdne, rozpadáva sa.( a znova sa mení. Nemení farbu ani chuť.) Ten neustály pohyb v priestore, vývin vzťahov, medzi objektami.”

A často aj medzi nami.
Hľadanie a vytváranie tvarov, ktoré podliehajú samorozpadu v líniách skice, v líniách času a uhlov pohľadu. S telom aj bez tela, s duchom dušou aj bedzducho. Spolu aj od seba. Dva simultánne deje, fungujúce oddelene aj spolu. Jedno aj druhé v celku, ktorý prebieha ako mimovoľný dej, s možnosťou trvania donekonečna. Neustále sa meniť a ustaľovať sa. Až dokým sa nekončiaca zmena a jej pokus o archivovanie nebudú javiť ako niečo stále, akýsi vlastný spôsob fungovania. Nakoľko je to o nás a nakoľko o betóne?

Viktória Decko Horňanová je momentálne študentkou 5. ročníka Grafiky a iných médii na VŠVU v Bratislave, hoci bakalárske štúdium ukončila v odbore dizajn (Poznaň, PL/ Ramat Gan, IL).Jej tvorba bola prezentovaná na viacerých slovenských i zahraničných platformách. Medzi najaktuálnejšie verejné prezentácie patrí autorská výstava Dizajn, hlavu hore!/ Cheer up, design!, ktorá sa konala v kultúrnom centre Červená Studňa – Nad Tým v Banskej Štiavnici.

Silvia Sviteková je študentkou tretieho ročníka Tanečného divadla a performancie na VŠMU v Bratislave. Je členkou občianskych združení PlaST a mimo os. Vrámci školy aj mimo nej pracovala na rôznych projektoch s Debris company, Andejom Petrovičom, Francescou Zacchariou a Martou Polákovou, Yurim Korcom, Tomášom Prochádzkom, Emilom Leegerom. Vystúpila na slovenských aj zahraničných festivaloch, Nová dráma 2018, Nu dance fest, Kiosk, Share, Tanečno, Protéza, Divné veci, Bratislava Design week. Spolu s Viktóriou už niekoľko krát spolupracovali na site-specific performanciách v bystrickom Kine v bazéne, Tok 2015, kreCHkosť 2017, Večer pre bazén 2018.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Vstup voľný.