Právo na život bez násilia a reprodukčné práva

Právo na život bez násilia a reprodukčné práva

Termín: 26. 11. 2018 o 18:00 hod

25. novembra začne medzinárodná kampaň „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách“. Pravidelne v nej upozorňujeme, že násilie na ženách je dôsledkom rodovej nerovnosti a že ide o časté a vážne porušenie ľudských práv žien a dievčat. Jednou z foriem systémového násilia je odopieranie a porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv. Poslanci NR SR len v tomto roku podali dva legislatívne návrhy, ktorých cieľom bolo obmedziť prístup k bezpečným interrupciám.

O sexuálnych a reprodukčných právach, o tom, že za ne treba aktívne bojovať, aj o tom, ako snahy o kontrolu nad ženskými telami súvisia s rodovo podmieneným násilím budeme diskutovať s aktivistkou a politologičkou Adrianou Mesochoritisovou a sociologičkou Barborou Holubovou.

S hostkami sa porozprávame aj o tom:
… čo je rodovo podmienené násilie a ako je prepojené s reprodukčnými a sexuálnymi právami,
… ako reprodukčné a sexuálne práva súvisia s rodovou rovnosťou,
… ako a prečo sú tieto práva ohrozované,
… že za súčasný stav bolo a je treba bojovať,
… čo museli aktivistky pre dosiahnutie a udržanie tohto stavu robiť,
… čo by bolo treba zlepšiť
… a aj o tom, prečo treba za reprodukčné a sexuálne práva bojovať aj dnes.

Podujatie podporil Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women’s Fund).

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.