10080: Jaro Viňarský

10080: Jaro Viňarský

Termín: 16.12.2018 o 12:00 hod

(For Enghlis scroll down)

Jaro Viňarský, Lea Kukovičič, Tomáš Morávek
R.I.P.
(may all hearts know peace)
Umelec J. V. dokončil svoju hru života. Týždeň potom bol vo svojom byte nalezený mŕtvy. Nezanechal po sebe žiadnu správu. Mnohým z nás bolo známe, že trpel pre krásu tohto sveta. Bol tvorivou silou, ktorá v nás bude neustále pretrvávať.

„Odpočívaj v raji. Ďakujem za tvoju imagináciu, kreativitu, oddanosť, inšpiráciu a lásku. Moju najhlbšiu sústrasť všetkým, či už ste ho poznali, či nie. Obzvlášť v týchto, pre našu kultúru a umenie, neistých časoch.“ – Jozef Kovalčík

Po prvé, Vianoce sú za rohom. Po druhé R.I.P. nie je predstavenie. Je to prebiehajúca udalosť, počas ôsmich hodín ktorej budete mať možnosť vzdať úctu slovenskému umelcovi, jeho dielu a osobnosti. Krehká krása vzťahu, v ktorom jeden už nežije. Pozývame vás zdieľať vašu obľúbenú spomienku. Ak žiadnu nemáte, nerobte si starosti. Pozývame vás vzdať úctu falošnou spomienkou, ktorú by ste s ním chceli mať.

Zdieľať svoju spomienku s ním a o ňom môžete dňa 16.12.2018
od 12,00 – 20,00 v ART BOOKS COFFEE (Baštová 348/6) v Bratislave.

Projekt 10080 je súčastou Projektu Batyskaf 2018, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

ENGLISH:
R.I.P.
(may all hearts know peace)
Artist J. V. completed the game of his life. He was found dead in his apartment one week after. He did not leave a note. Unbestknown to many of us, he was suffering for the beauty of this world. He was a creative force that will continue to live within us without breathing.

„Rest In Paradise. Thank you for your imagination, creativity, tenacity, inspiration and love. My deepest condolences to all of you who known him or not especially during uncertain times for our country. -Jozef Kovalčík

Firstly, Xmas is around the corner and secondly, R.I.P. is not a performance. It is a durational event – where in 8 hours you will be able to pay your final respect to a Slovak artist – to his work and also to him as a human being. Fragile beauty of encounter in which one is already dead. You are invited to share your favorite memory of him. If you do not have one, do not worry. We welcome you to to pay
a respect as well, with a fake memory you want to have with him.

You can share your memory with him and of him on DECEMBER 16, 2018 between 12pm – 20pm in ART BOOKS COFFEE (Baštová 348/6) in Bratislava.