Večer Michala Vašečku: Mýtus krásy

Večer Michala Vašečku: Mýtus krásy

Termín: 11.2.2019 o 19:00 hod

Podľa Naomi Wolfovej je “MÝTUS KRÁSY” posledným hodnotovým systémom, ktorý udržiava mužov v dominantnej pozícii. Určuje ženám vzory ideálneho tela, výzoru, mier a obliekania.
Ženy sa stávajú stredobodom pozornosti a estetických súdov. No téma ideálu krásy a jej odchýlok nekončí len pri estetike, ale je hlboko zakorenená v našej spoločnosti, v jej medziľudských vzťahoch.

Prvý diskusný Večer Michala Vašečku v tomto roku sa bude venovať téme krásy.

Prijmite pozvanie na pohár vína a dobrú diskusiu so zaujímavými hosťami, ktorých mená zverejníme už čoskoro.