Žena na (porevolučnej) scéne

Žena na (porevolučnej) scéne

Termín: 14.2. o 18:00 hod

Aké zmeny “nežnému pohlaviu” priniesla Nežná revolúcia? Ako sa v 90. rokoch vyvíjala tvorba slovenských umelkýň a akými témami sa zaoberali? Ako sa začali šíriť feministické myšlienky a nakoľko boli prítomné v umeleckej tvorbe? A vôbec, kto prvý hryzol do jablka genderu?

O počiatkoch feminizmu na Slovensku a umeleckej tvorbe žien v 90. rokoch budú s Michaelou Kučovou diskutovať literárna vedkyňa a prekladateľka Jana Cviková a teoretička a výtvarníčka Eva Filová.

Jana Cviková – rodová expertka, germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka. Je spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu Aspekt i rovnomennej vzdelávacej a publikačnej organizácie, kde pôsobí od začiatku 90. rokov dodnes. Zaoberá sa feministickou a rodovou teóriou a praxou. Je editorkou a autorkou viacerých publikácií. V roku 2005 bola jednou z nominovaných v rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu za mier. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave svetovej literatúry SAV. Podieľala sa na príprave kampaní o násilí páchanom na ženách (Piata žena), sexuálnom násilí (Zastavme násilie) a rodovom rozdiele v odmeňovaní (kedvyrastiem.sk) a na aktivitách ako Sexistický kix. Spolupracovala napríklad na výstavách Holé baby v SNG (2010) a Fem(inist) fatale v Kunsthalle Bratislava (2015) a sprievodných podujatiach k nim. Je autorkou knihy Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (ASPEKT a Ústav svetovej literatúry SAV 2014).

Eva Filová – vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení (1996) a Filmovú a televíznu fakultu VŠMU (2006) v Bratislave. Pôsobí na obidvoch akadémiách a v oboch oblastiach: kým v minulosti bola skôr cinefilnou výtvarníčkou, v súčasnosti je skôr filmovou historičkou s výtvarnou praxou. Od 90. rokov spolupracuje s feministickým združením Aspekt. V roku 2010 vytvorila vizuál katalógu a výstavy Holé baby. Necenzurované akty moderných majstrov (SNG). Dramaturgicky a lektorsky pripravuje pásma krátkych filmov pre filmotéku kina Lumiere, Filmový festival 4 živly, Febiofest a Art Film Fest. Je spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) a edukatívnych projektov Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl (2016) a Obrazy (proti) extrémizmu (2018). Slovenský filmový ústav v roku 2013 vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Vstup voľný.