YAT – Ján Mýtny

YAT – Ján Mýtny

Termín: 15.2.2019 o 18:00 hod

Pozývame na prezentáciu tvorby mladého autora Jána Mýtneho v rámci diskusie z cyklu “Young Artist Talk”, ktorej zámerom je priblížiť širšej verejnosti tvorbu súčasných absolventov alebo študentov umeleckých odborov. Prezentácia bude spojená s diskusiou v príjemnom prostredí kaviarne, galérie a kníhkupectva ABC. Sprevádzať tvorbou vás bude Zuzana Danková.

„V mojej tvorbe sa snažím o dialóg s prírodou. Preto si vyberám stratégie, pri ktorých je dôležitá bytnosť v prírode. Obchádzam horu a fotografujem ju každých pár metrov. Fotografie tu nie sú len záznamom hory samotnej, ale hlavne záznamom fyzického úkonu, cesty. Samotné médium fotografie konfrontujem s prírodným. V rovnakom dôraze, na vzťah k prírodnému a významu média, pristupujem aj ku sklu. Sklo mi imponuje svojou prisnosťou hrán, tvrdosťou, neústupnou plochosťou, ako niečomu na prvý dojem prírode vzdialenému. Hora je prirodzeným orientačným bodom. Sklenený objekt tento pevný bod zamerania zhmotnuje. Sklenený objekt hory vytvára fiktívnu krajinu, ktorú možno obchádzať. Snažím sa o citlivé stvárnenie transformácie prírodného priestoru do priestoru “mysleného” v skle. Hora sa mení na pevný bod. Horizont na líniu.“Ján Mýtny

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia