POPkultúra — Fanziny a Archív českých a slovenských subkultúr

POPkultúra — Fanziny a Archív českých a slovenských subkultúr

Termín: 27.2.2019 o 18:00 hod

V spolupráci s Centrom pro studium populární kultury (CSPK) sme pre vás na tento rok pripravili sériu prednášok, súvisiacich s problematikou populárnej kultúry. Keďže ide o kultúru každodenného života širokých vrstiev, ktorá má množstvo rôznorodných prejavov a zároveň je hlboko politickým javom, je zrejmé, že bez jej hlbšieho poznania nie je možná dostatočná (seba)reflexia spoločnosti. Na Slovensku sa jej systematickejšiemu skúmaniu nevenuje žiadna inštitúcia, preto sme oslovili bratov a sestry, pôsobiacich v českom CSPK, ktorí Vám v priestoroch ABC budú počas roka prezentovať výsledky svojho výskumu.

Prvé vydanie na tému “Fanziny a Archív českých a slovenských subkultúr” vám predstavia hneď traja prednášajúci: Jan Lomíček, Miroslav Michela a Karel Šima.

Časopisy vydávané fanúškmi pre fanúšikov – aj takto býva popisovaný svet fanzinov. Subkultúrny archív vytvára digitálnu platformu, ktorá slúži ako pomôcka pri výskume a výuke dejín každodennosti a nezávislej kultúrnej produkcie v Česku a na Slovensku. Vychádza z premisy, že v období neskorej modernity je subkultúrna príslušnosť jednou z dôležitých foriem spoločenskej identifikácie. Traja nielen akademici, pôsobiaci v Prahe, predstavia svoj aktuálny výskum, ako aj prácu na zbieraní, digitalizácii a archivácii subkultúrnych artefaktov. Viac o ich aktivitách nájdete aj na webstránke: ziny.info

Centrum pro studium populární kultury (CSPK) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009. Založila ho skupina postgraduálnych študentov z niekoľkých historických ústavov Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Medzi hlavné piliere poslania organizácie patria výskum, popularizácia a aktivizmus. Viac info na: cspk.eu

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. Za spoluprácu ďakujeme Centru pro studium populární kultury (CSPK).

Vstup voľný.