POPkultúra – Od Diskohrátek k Discopříběhu

POPkultúra – Od Diskohrátek k Discopříběhu

Termín: 25.4.2019 o 18:00 hod

Prijatie diskotékovej hudby v socialistikom Československu sa značne líšilo od prístupu k ostatným, zo Západu prichádzajúcim žánrom populárnej hudby. Tie boli považované za podozrivé, alebo dokonca nebezpečné. Naopak disco, vo svojej pôvodnej americkej podobe, popisované ako kombinácia romantizmu, erotiky a materializmu, bolo bezproblémovo prijaté československou spoločnosťou aj autoritami a rýchlo ovládlo mainstreamovú hudobnú scénu. Na jednej strane sa tak spolu s dychovkou stalo oficiálnym soudntrackom ku každodennej realite neskorého socializmu, na strane druhej, v prítmí diskoték kvitol svet, umožňujúci zabudnúť na túto realitu a užiť si na chvíľu heterotopiu Západu.

Od Diskohrátek k Discopříběhu: Funkcia diskotékovej hudby v Československu, je názov prednášky, počas ktorej Vám Jakub Machek predstaví protiklady disco hudby a diskoték v socialistickej spoločnosti, pripomenie niektoré polozabudnuté hviezdy a pokúsi sa zachytiť premenu tejto vitálnej scény, existujúcej od polovice 70. rokov. Ide v poradí o druhú zo série prednášok, súvisiacich s POPkultúrou, ktorú sme pre Vás v spolupráci s Centrom pro studium populární kultury (CSPK) na tento rok pripravili.

Keďže POPkultúra je kultúrou každodenného života širokých vrstiev, ktorá má množstvo rôznorodných prejavov a zároveň je hlboko politickým javom, je zrejmé, že bez jej hlbšieho poznania nie je možná dostatočná (seba)reflexia spoločnosti. Na Slovensku sa jej systematickejšiemu skúmaniu nevenuje žiadna inštitúcia, preto sme oslovili bratov a sestry, pôsobiacich v českom CSPK, ktorí Vám v priestoroch ABC budú počas celého roka prezentovať výsledky svojho výskumu.

Centrum pro studium populární kultury/Centre for the Study of Popular Culture je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009. Založila ho skupina postgraduálnych študentov z niekoľkých historických ústavov Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Medzi hlavné piliere poslania organizácie patria výskum, popularizácia a aktivizmus. Viac info na: http://cspk.eu

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za spoluprácu ďakujeme Centru pro studium populární kultury (CSPK).

Vstup voľný.