POPkultúra: Sexizmus a exploitation v pornogore grindovej estetike

POPkultúra: Sexizmus a exploitation v pornogore grindovej estetike

Termín: 6. 11. 2019 !!! ZMENA ČASU ZAČIATKU NA 19:00 !!!

Porno gore je okrajový žáner grindcorovej hudby, ktorá sa vyvinula z punkovej a hardcorovej scény. Oproti svojmu pôvodu však doťahuje do krajností pornografické motívy, často obohatené o ikonografické (sexuálne) násilie, pričom väčšina takto pôsobiacich hudobníkov ich artikuluje ako zveličenie a fantáziu, ktoré dokresľujú extrémny hudobný prejav. Mnohými hardcoristami a punkermi je však porno-gore interpretované len ako rozšírenie hyper-maskulínneho metalového videnia sveta. Je táto extrémna fantázia sexistická a šovinistická? To nám priblíži Jiří Almer z CSPK a magazínu HIS Voice.

Centrum pro studium populární kultury/ Centre for the Study of Popular Culture je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009. Založila ho skupina postgraduálnych študentov z niekoľkých historických ústavov Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Medzi hlavné piliere poslania organizácie patria výskum, popularizácia a aktivizmus. Viac info na: http://cspk.eu

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za spoluprácu ďakujeme Centru pro studium populární kultury (CSPK).

Vstup voľný.