De-fake it! Working Brunch

De-fake it! Working Brunch

Termín: 2.12. od 10:00 do 11:30

Verejná prezentácia výsledkov kvalitatívneho výskumu zameraného na názory a postoje slovenskej spoločnosti na úlohu a postavenie sociálnych sietí, nenávistných prejavov a fake news.

Čo si myslia Slováci o sociálnych sieťach? Ako selektujú správy? Vedia rozoznať pravdu a jej alternatívne variácie? Cítia sa bezpečne? Ako vnímajú negatívne a nenávistné správy? Majú obavy z manipulácie alebo sledovania?

Príďte si s nami dať neskoré raňajky a podiskutovať na zaujímavú tému a možnú spoluprácu do budúcna. Počas verejnej prezentácie bude účastníkom rozdaný krátky REPORT a odprezentovaná publikácia „De-fake it!“ ktorá bude dostupná na webovej stránke www.bpi.sk koncom roka 2019.

FB event: https://www.facebook.com/events/482490132392804/