Žena na čele

Žena na čele

Termín: 05. 12. o 18:00

Kde sa na umeleckej scéne nachádzajú ženy? Ako sú zastúpené vo vedúcich pozíciách? Aký vplyv mali ženské osobnosti, ktoré viedli kľúčové umelecké inštitúcie? Ak je umelecká práca prefeminizovaná, aké to má príčiny a dôsledky? A v akých podmienkach dnes pracujú umelkyne, teoretičky, kurátorky a pedagogičky?

O týchto témach budú tentokrát s Michaelou Kučovou diskutovať Petra Hanáková a Zuzana Jakalová.

Petra Hanáková je historička umenia a kurátorka. Absolvovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a bakalársky tiež Filmovú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pracovala na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied, na Katedre vied o umení Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2008 je kurátorkou zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii. Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre 20. a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav. Je autorkou publikácie o dejinách umeleckej prevádzky 90. rokov Ženy-inštitúcie? (VŠVU/Slovart 2010). Publikuje v časopisoch Ars, Profil, Kinečko, Kino-ikon, Ročenke SNG, atď.

Zuzana Jakalová je kurátorka a kultúrna manažérka; pracuje ako kurátorka pre platformu Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. Päť rokov pôsobila ako kurátorka Programu AiR (Artist-in-Residence) v Centre súčasného umenia MeetFactory v Prahe. Od roku 2012 bola vedúcou kurátorkou Prádelny Bohnice, umeleckého priestoru a galérie v psychiatrickej liečebni na okraji Prahy. Vyštudovala Fakultu humanitných vied Karlovej univerzity v Prahe a Teóriu interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala stáž u Renate Lorenz na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni. Diplomovú prácu obhájila na tému feministického ponímania etiky starostlivosti ako stratégie súčasného umenia a v momentálne je doktorandkou na Filozofickej fakulte VUT v Brne, kde skúma témy emocionálnej práce v inštitúciách súčasného umenia. Absolvovala rezidenciu v MuseumsQuartier vo Viedni a v CEC ArtsLink Residency, v rámci toho realizovala svoju rezidenciu v Nadácii Triangle Arts Foundation v NYC. Vo svojej kurátorskej práci sa venovala témam zlyhania, neúspechu a rozpakov. V súčasnosti skúma témy týkajúce sa postupov starostlivosti, emocionálnej práce, zdravotnej starostlivosti a zdravotného postihnutia. Publikuje vo viacerých periodikách (Flash Art CZ / SK, A2, artalk.cz a ďalších).

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný.