Novinky Slovenského ochranárskeho snemu

Novinky Slovenského ochranárskeho snemu

Termín: 13. 12. 2019 o 13:00

Nedávno uplynulo 32 rokov od chvíle, keď bratislavskí ochranári vydali svoju kritickú publikáciu Bratislava/nahlas. Medzičasom sa z nej a z príbehu okolo nej stal jeden z pilierov, na ktorých stojí súčasné Slovensko… Parafrázujúc majstra Satinského: z Bratislavy/nahlas sa stala maturitná otázka… Vnímam to s pocitom zadosťučinenia. Ale zároveň aj ako výzvu na kladenie si zásadných otázok: Ako je to s odkazom predrevolučných bratislavských ochranárov? Čo z vecí, ktoré sme v B/n kritizovali sa za posledných 32 rokov skutočne zlepšilo? Berie táto spoločnosť problémy, na ktoré sme poukázali v B/n vážne? Ak nie, tak prečo? Má súčasná generácia kriticky uvažujúcich mladých ľudí predpoklady urobiť niečo podobné, ako sme urobili my pred 32 rokmi? Je, či nie je jej morálnou povinnosťou pokúsiť sa o niečo také?

Mikuláš Maňo Huba (úryvok z úvodu ku knihe O Slovensku otovrene a nahlas: Ochranárske SOS)