Pavol Truben – O vzťahu vlka dravého a králika divokého

Pavol Truben – O vzťahu vlka dravého a králika divokého

Vernisáž: 28. januára 2020 od 18:00
Trvanie výstavy: 29.1. – 11.3. 2020
Kurátorka: Jana Babušiaková

Azda najbanálnejším príbehom o boji silného a slabého, o obeti a predátorovi, je bájka o vlkovi a zajacovi. Tento zdanlivo jednoduchý kontrast Pavlovi Trubenovi poslúžil na demonštráciu aktuálnej polarizácie spoločnosti, ako aj populizmu a jednoduchých emócií vládnucich vo verejnom priestore, ktoré sú konfrontované s (ne)presvedčivými reálnymi faktami a dátami. Veď v súboji vlka a zajaca presne vieme, komu držať stranu. Alebo nie?

Vizuálny umelec Pavol Truben vo svojich dielach často pracuje s tematikou neprehľadnosti a dezorientácie, pričom skúma možnosti poznania a ohýbania reality v súčasnom svete. Reaguje na aktuálne spoločenské i politické dianie a siaha po univerzálne známych symboloch, ktoré napĺňa novými obsahmi. Vychádza pri tom z množiny údajov, ktoré je o danej problematike možné získať, avšak nesnaží sa ich ilustrovať ale tematizovať samotné uvažovanie o nich v rámci kritického umeleckého diskurzu.

Vo svojich kresbách a grafikách Truben narába so skutočnými dátami, ktoré sa vzťahujú k výskytu a správaniu populácie vlkov a zajacov v našom stredoeurópskom regióne. Tieto dáta prevádza do kartografických zvieracích obrazcov a následne dopĺňa o kresby kultových popkultúrnych postavičiek seriálu No počkaj, zajac! Vytvára tak ilúziu dvoch proti sebe stojacich táborov, ktoré zas v ďalších dielach strácajú jasné obrysy. Obraz vlka a zajaca prerastá v jedno a nie je viac možné zistiť, ktorý je ktorý a už vôbec nie dopátrať sa kto z nich je obeť a kto útočník.

Jana Babušiaková

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.