Lucia Veselá

Lucia Veselá

MODUS VIVENDI

15.7.- 13.8.2021

Tvorba Lucie Veselej sa programovo venuje vzťahom a pominuteľnosti medziľudských a prírodných okamihov. 

Autorka aktuálne orientuje svoj umelecký záujem na vzťah človeka s prírodou. Zachytáva nenápadné situácie zo svojho bezprostredne blízkeho prostredia. Sleduje spolunažívnie ľudského a prírodného a hľadá podmienky ich spoločného bytia, čo sa prejavuje v jej tvorbe nielen ideovo ale aj technologicky. 

Možnosti vzájomnej koexistencie hľadá tiež medzi maliarskym a fotografickým médiom. Veselej východiskovým vyjadrovacím prostriedkom je maľba a vplyv maliarskeho zmýšľania sa prejavuje v jej najnovšej sérii analógových fotografií prezentovaných na výstave v ABC. Veselá mení proces vyvolávania analógovej fotografie a narúša klasické podmienky pre tvorbu fotografie. 

V jednom prístupe, pri tvorbe vlastných záznamov, pracuje okrem fotografických papierov s nanášaním fotocitlivej vrstvy na rôznofarebný kartónový podklad. V druhom miestofotografickej komory exponuje námety v plenéri za dňa a využíva vplyv rôznych poveternostných podmienok (voda, svetlo, vzduch). Netradičný proces vyvolávania vedie k zmenám farebnosti, rozostreniu a posunom výrazu vyvolávaného námetu. Veselá tak so svojimi fotografickými dielami osciluje na hrane reality a abstrakcie, fotografie a maľby. Výstava fotografií tak zároveň nesie autorkin maliarsky odkaz. 

Lucia Veselá je absolventkou Ateliéru mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a FVU AKU v Banskej Bystrici. V roku 2019 sa stala finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB. V autorskom programe sa venuje maľbe a jej presahom, objektom, inštaláciám, fotografii a videu. Žije a tvorí v Bratislave.

**
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia