Chyť svetlo na papier

Chyť svetlo na papier

19.8.2021 od 10:00 do 12:00

Počas workshopu si deti rozšíria obzor o netradičnú výtvarnú techniku vychádzajúcu z média fotografie. Luminogram je obraz, ktorý vzniká presvietením predlohy na fotografický materiál s následným chemickým ustálením. Kreatívec vstupuje do procesu medzi svetlo a svetlocitlivý papier svojou nekonečnou fantáziou.

Deti si vyskúšajú tvorbu kompozície, prácu s fotografickým materiálom. Nazrú do sveta analógovej fotografie a odnesú si svoj vlastný Luminogram.

Popis: Deťom sa vysvetlí spôsob fungovania analógovej fotografie a fotografického materiálu. Krátky náhľad do histórie fotografie. Následne sa zoznámia s procesom, ktorého sa stávajú súčasťou – Luminografia. Z ponuky transparentných predmetov si vyskladávajú kompozíciu na cvičnom papieri – ideálne rastliny, kvety, listy, krepový papier…(hocičo čo je priesvitné). Kompozície vytvorené detmi postupne exponujeme. Do misky s ustaľovačom vkladáme očistené fotopapiere – opláchneme, necháme vysušiť. S chémickou časťou pracuje lektor. Výsledný obraz si deti berú na pamiatku.