Komentovaná prehliadka výstavy SIVÁ ZÓNA Petr Včelka

Komentovaná prehliadka výstavy SIVÁ ZÓNA Petr Včelka

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku k výstave SIVÁ ZÓNA, ktorá sa uskutoční 30.9.2021 o 18:00 v priestoroch Art Books Coffee na Baštovej 6/B. 
Autor výstavy Petr Včelka Vám predstavý svoju tvorbu a prevedie vás výstavou. Viac o výstave
Autor skúma vzťah medzi sebou a realitou pomocou viacerých tvorivých postupov. Vedome rozostruje hranice medzi maľbou, kresbou, abstrakciou a realismom, čím si otvára nové možnosti vyjadrenia. Okrem techník kresby a maľby využíva aj princíp koláže a prácu s papierom ako autonómnym výrazovým prostriedkom.Autorovu tvorbu charakterizuje intuitívne spájanie nesúrodých realít a odvážny rukopis. Pracuje s vrstvením materiálu, resp. tvaroslovia a kladením motívov vedľa seba. Tento princíp sa odráža aj v samotnej inštalácií.Názov výstavy nevychádza len z formálnej charakteristiky jeho prác. Sivá zóna je poukázaním na nejasný a nezmapovaný priestor v nevedomí. V nej sa autorova výpoveď rodí a v jej významovej nejednoznačnosti aj zaniká.Petr Včelka (1983) v roku 2009 absolvoval katedru Grafiky a iných médií v ateliéri voľnej grafiky a ilustrácie pod vedením Prof. Dušana Kállaya, akad. mal. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V autorskom programe sa venuje voľnej kresbe a maľbe a ich presahom. Žije a tvorí v Bratislave.