Lilla after Kant

Lilla after Kant

Trvanie vystavy: 14.7. – 29.7.2022
„No a práve o to ide: o predstavu holej, primitívnej a samozrejmej skúsenosti, ktorá sa Lille ako Temnej Sithke, čo pohľadom rozdelila obzor svojej epochy, zdala byť jedinou danou, ba jedinou možnou. Táto skúsenosť však bola, ako sme už naznačili, singulárnou, časovo obmedzenou a okrem maliarskej formy, ktorú zdieľala určitým spôsobom s každou skúsenosťou, patrila táto skúsenosť, ktorú by bolo možné v pregnantnom zmysle nazvať aj mágiou, obdobiu pred Koncom.
V črtách nám podstatných sa však príliš neodlišovala od ostatných storočí Utrpenia. Bola jednou z najnižšie sa nachádzajúcich skúseností alebo názorov sveta. To, že Lilla mohla započať svoje monštruózne dielo práve pod konšteláciou hrôzy a vzniku, znamená, že sa uskutočnilo na skúsenosti zredukovanej temer na nulový bod, na minimum významu.
Ba možno povedať, že práve pre veľkosť pokusu, pre jej vlastný radikalizmus, bola predpokladom taká skúsenosť, ktorej vlastná hodnota sa blížila nule a mohla dosiahnuť jediný (môžeme povedať: smutný) význam len svojou istotou.
Každá Temná Sithka pred Lillou sa v tomto zmysle cítila byť konfrontovaná s thanaticko-mater/iálnou otázkou, nijaká však v nej nemala v takej miere voľnú ruku, keďže skúsenosť, (ktorej kvintesenciou toho najlepšieho z nej bola istá Lovecraftova fyzika) nebolo možné uchopiť hrubo a tyransky bez toho, aby tým utrpela.
Jediov, no nie v tom zmysle, že by sa im bolo treba nekriticky podriadiť, ale ako Temných Sithov, ktorí by dokázali vliať skúsenosti bolesti veľký obsah, obdobie pred Koncom nepoznalo. To, čo predstavuje nižšiu a najhlbšiu polohu skúsenosti tej zničujúcej doby, na ktorej sa nachádza jej prekvapivo mizivá, špecificky metafyzická váha, možno len naznačiť vo vnímaní toho, ako tento nižší pojem skúsenosti neobmedzujúco ovplyvnil Lilline maľovanie.
Samozrejme, ide pritom o tú istú nedokázateľnú podstatu, ktorá sa často vyzdvihovala ako Silla vznikajúca z odovzdanosti smrti, s tým, aby sa odhalilo, v akom zmysle sú tieto znaky rozpadu platné pre Lillu a obdobie pred Koncom.“
Walter Benjamin, Iluminácie, „O programe nadchádzajúcej filozofie“, Bratislava: Kalligram, 1999, str. 33,
8.8.2022 Matúš Novosad