TOMÁŠ POSPĚCH: PRÁCA S ARCHÍVOM

TOMÁŠ POSPĚCH: PRÁCA S ARCHÍVOM

4.5.2023 o 16:00

Na prednáške budú predstavené vzájomne sa prestupujúce role: vizuálneho umelca – kurátora – editora. Tomáš Pospěch priblíži rôzne prístupy práce s fotografickým archívom – od práce s vlastným archívom, vyhľadávanie zabudnutých autorov osemdesiatych rokov až po prácu na Denníkoch Josefa Koudelku.
Tomáš Pospěch je historik umenia a vizuálny umelec. Pôsobí v Inštitúte tvorivej fotografie FPF SU v Opave a ako kurátor fotografie Umeleckopriemyselného múzea v Prahe.
/
Hlavnou témou tohtoročnej série prednášok je práca s už existujúcim (fotografickým) archívom v kontexte vlastnej autorskej tvorby. Všetci pozvaní pracujú, či v minulosti pracovali s archívmi alebo ich tematizovaním. Ako vnímajú túto skúsenosť a akým spôsobom ovplyvnila ich ďalšie smerovanie?

Podujatie bolo finančne podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.