Vážení návštevníci,

na základe vývoja a aktuálnych opatrení v spojitosti s ochorením COVID-19 sme sa rozhodli od 12.10.2020 dočasne zatvoriť našu prevádzku ABC.

Aj keď je nám to veľmi ľúto, sme si istí, že týmto krokom pomáhame chrániť Vaše zdravie a zdravie našich zamestnancov.

Pevne veríme, že sa situácia sa v budúcom roku zlepší a my Vás opäť budeme môcť privítať v našich priestoroch.

Ďakujeme za Vašu priazeň!

Váš team ABC

Dear visitors,

due to the current situation with the COVID-19 disease we have decided to temporarily close ABC from 12th October 2020.

Although we are very sorry, we are sure this step is helping to protect your health and the health of our employees.

We believe that the situation will improve next year and we will be able to welcome you to our premises again.

Thank you for your support!

Your ABC team

Galéria ABC na Baštovej ulici v Bratislave vznikla ako multifunkčný priestor, ktorého cieľom je poskytovať návštevníkom rôznorodý program, zameraný najmä na mladé umenie. Ide o spoločný projekt ľudí, stojacich za Roman Fecik Gallery a DOT. Contemporary Art Gallery. Názov odkazuje k trojslovnému spojeniu art – books – coffee, viažucemu sa na aktivity, ktorých cieľom je približovať súčasné mladé umenie stále širšiemu publiku a zároveň vyhovieť vysokým nárokom odbornej verejnosti.

ART reprezentuje priestor galérie, ktorá sa stane miestom prvých výstav a prezentácií výtvarných umelcov do 35 rokov. Primárnym cieľom galérie je snaha o reflektovanie umeleckej tvorby súčasných mladých výtvarníkov, prostredníctvom individuálnych, aj skupinových výstav, ako aj kurátorských projektov. Galéria sa sústredí na tvorbu autorov, ktorí razia originálnu a autentickú cestu v súčasnom umení. Relevantnosť výstav a projektov bude zabezpečovaná členmi galerijnej rady, zloženej z odborníkov, aktívne pôsobiacich na umeleckej scéne. Galerijné aktivity budú doplnené o rôznorodé sprievodné podujatia, súvisiace s aktuálnym dianím vo výstavnom priestore. Vďaka auditóriu v zadnej časti prevádzky, bude možné výstavný program pravidelne dopĺňať o prednášky, diskusie, premietania, čítania a rôzne ďalšie aktivity. Galéria má v pláne, zamerať sa aj na vlastnú edičnú činnosť.

BOOKS zastupuje aktivity spojené s predajom kníh, zameraných na umenie. Návštevník má k dispozícii široký výber odborných, ale aj populárno-náučných publikácií, súvisiacich najmä s vizuálnym umením a širokou škálou jeho podkategórií. Záujemcovia tu nájdu knihy nové, ale aj z druhej ruky, pričom výber je zameraný najmä na také, ktoré nie sú bežne dostupné v kníhkupectvách. V ABC sa ponúka možnosť listovať v nich pri kvalitnej káve a v prostredí plnom umenia, prípadne si ich odniesť domov za prijateľné ceny.

COFFEE predstavuje prevádzku kaviarne, ktorá podporuje a dopĺňa predchádzajúce funkcie priestoru o možnosť stráviť tento čas v ešte príjemnejšom prostredí so šálkou dobrej kávy.