Obchodné podmienky

V našom katalógu kníh nájdete predovšetkým odborné knihy zamerané na umenie za zvýhodnené ceny (po 20-50% zľave).

„Zákazníkom“ nášho kníhkupectva môže byť každá súkromná, fyzická alebo právnická osoba, nakupujúca produkt alebo produkty ponúkané predajcom na stránke www.artbookscoffee.sk (ďalej ako „predávajúci).

***

Knihy si môžete prísť zakúpiť osobne do galérie Art Books Coffee na Baštovej ulici 6/B v Bratislave počas otváracích hodín: po-pia 8:00-19:00 a sobotu 11:00-19:00 hod. alebo poslať e-mail na info@artbookscoffee.sk s presným názvom a autorom konkrétnej knihy, ktorú si prajete poslať s Vašimi osobnými údajmi a presnou adresou doručenia.

My Vám na základe tejto požiadavky spätne (elektronickou formou) odošleme faktúru na zaplatenie (ktorá slúži ako daňový doklad) a po jej uhradení Vám objednávku pošleme DOPORUČENE na Vami uvedenú adresu Slovenskou poštou najneskôr na druhý deň od pripísania platby na účet. Nami vytvorená faktúra obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie..

Pri objednávke nad 60 eur poštovné neplatíte.

***

Nakoľko sa  v našom kníhkupectve nachádzajú predovšetkým knihy iba po JEDNOM kuse a niektoré z nich môžu byť mierne poškodené, predávame knihy za zvýhodnenú cenu, ktorá je v našom katalógu označená ako „Naša cena“. Okrem toho je uvedená aj „Bežná cena“, za akú si knihu môžete zakúpiť v iných kníhkupectvách.

Ku každej knihe, ktorá je akokoľvek poškodená je stručne opísaný jej skutočný stav. Ak pri nej toto uvedené nie je, kniha je vo výbornom, nepoužitom (prípadne zabalenom) stave.

Taktiež si ako predávajúci vyhradzujeme právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod..

***

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a to najlepšie písomne vo forme e-mailu.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Art Books Coffee, Baštová 6/B, 811 03 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík DOPORUČENOU zásielkou, prípadne doniesť osobne na uvedenú adresu.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

***

Zákazník potvrdením objednávky súhlasí s použitím osobných údajov, ktoré uviedol pri nákupe na našej stránke www.artbookscofee.sk, na účely doručenia objednávky a pre príprad potreby komunikácie s ním zo strany Zákazníckeho servisu predajcu.

Predajca zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Zákazník potvrdzuje svoj súhlas s časovo neobmedzeným uchovávaním osobných údajov uvedených pri nákupe na našej stránke www.artbookscoffee.sk. Tento súhlas môže písomne zrušiť, avšak pre potreby účtovníctva je nevyhnutné uchovávať ich v skladovom systéme najmenej po dobu 10 rokov.

Fakturačná a korešpondenčná adresa:

Galéria Mladých, o.z. (Art Books Coffee)
Baštová 6/B, 811 03 Bratislava, so sídlom v SR

IČO: 50 569 562
DIČ: 212 0613 198


Bankové spojenie:

Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4003 0815
BIC(SWIFT): TATRSKBX

Kontaktné údaje k informáciám o objednávkach, reklamáciách a produktoch:

Katarína Sobolčiaková
Mobil: +421 918 430 102
E-mail: info@artbookscoffee.sk

Po-pia: 8:00 – 19:00 hod

Adresa dozorného orgánu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. BOX č.5, 820 07 Bratislava 27

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70