Biedermeier

9,00

Nie je na sklade

Popis

Katalóg k výstave zameranej na „obdobie pokoja“ – dobu biedermeieru – ponúka divákovi pohľad na náš výtvarný materiál, obľúbené žánre ako portrét, krajinomaľba, zátišie a žánrové obrázky z obdobia rokov 1815 – 1848, doplnené o úžitkové umenie a nábytok. Dôraz bude kladený na reprezentačnú kultúru človeka (šľachtic, mešťan) v tomto období, formovanie občianskeho priestoru.

Biedermeierovská kultúra sa stala dôležitým politickým nástrojom na zachovanie sociálnej stability monarchie. Ústredným fenoménom biedermeieru bolo súkromie, domáci život rodiny, ktorý ponúka vlastný priestor na realizáciu, domáca zbožnosť ale aj rozvoj interiérového vybavenia, predpoklady pre neskorší moderný vývoj.

ISBN: 9788080591885