Dort, wo unsere Sprache endet, komme ich jeden Tag vorbei

20,00

Stav: 10/10

Kategórie: ,

Popis

Jazyk nie je len komunikačným prostriedkom, ktorý spája, ale aj prostriedkom definície, ktorý oddeľuje. Babylonská spleť jazykov je bremenom, ale aj rozmanitosťou: keď náš jazyk skončí – čo sa stane potom? 26 medzinárodných umelcov sa venovalo možnostiam jazykového rozkladu ako základnej konštante. Mohli by sa otvoriť iné zmysly, ak by sa na jazyk pozeralo za hranicou povrchného prenosu informácií? Mohol by potom vzniknúť iný druh politiky, iný príbeh, ktorý nás drží pohromade, poézia, ktorá inšpiruje, ticho, ktoré núti ľudí počúvať, rozuzlenie, ktoré napĺňa? V širokej škále formálnych a obsahových riešení umelci riešia zásadné otázky o našom jazyku, písaní, jeho používaní, zneužívaní a význame. Predstavujú nečakané protinávrhy, ktoré ignorujú logiku mlčania, represie či násilia, ale zameriavajú sa na odhaľovanie zneužívania a bagatelizácie.

ISBN: 9783990284308