Gitarová škola

7,00

Nie je na sklade

Kategória: , ,

Popis

Školy starých majstrov hry na gitare sú stále nenahraditeľný základný cvičný materiál pri vyučovaní hry na gitare. Súčasne sú aj najvhodnejší doplnok ku všetkým školám mladších i súčasných autorov. Pre nové spracovanie som vybral najrozšírenejšie školy Ferdinanda Carulliho a Mattea Carcassiho. Carulliho škola bola prvý raz vytlačená Carcassiho v roku 1838. Obidve tieto školy boli už mnoho ráz vydané a prispôsobené dobovej technike hry na gitare. Notový materiál okrem malých výnimiek ostáva ten istý, ale štýl hry sa v priebehu celého tohto obdobia podstatne zmenil. Podobne aj ja vo svojej úprave uvádzam niekoľko novôt, najmä v terminológii a ortografii. Skúsený pedagóg – gitarista bude môcf objektívne posúdif všetky tieto novoty. Urobil som ich po dôkladnom uvážení a preverení dlhoročnou praxou. Pre spestrenie cvičného materiálu je škola doplnená niekoľkými etudami a prednesovými skladbami iných autorov. Cvičenia bez označenia sú od upravovateľa. Každý žiak, ktorý chce dokonale zvládnuť základy gitarovej techniky, musí maf pevnú vôľu, veľa trpezlivosti, usilovnosti a vytrvalosti. Len dôkladné štúdium vám prinesie radosť z dosiahnutého cieľa.

ISBN: 8070930543