Slovenský mýtus

5,00

Nie je na sklade

Popis

Projekt o slovenskom mýte patrí asi medzi najriskantnejšie počiny SNG posledných rokov. Málokedy sa totiž stáva, že ide o tému, ktorá sa prakticky nedá pozitívne vymedziť a navyše vzbudzuje nežiadúce ideologické a politické očakávania. Témy tohto druhu rezonujú prinajmenšom v stredoeurópskom priestore, s celou jeho problematickou identitou. Myšlienka zostaviť výstavu a pripraviť katalóg na tému slovenský mýtus vznikla už pomerne dávno, počas stretnutí Aurela Hrabušického s autormi obsiahlej publikácie Výtvarná moderna Slovenska Jánom Abelovským a Katarínou Bajcurovou. Jedným z kľúčových pojmov tejto publikácie, osobitne zdôrazňovaným J. Abelovským, bol práve „slovenský“ či „národný mýtus“. Snaha o jeho „romantické oživenie prostredníctvom umenia“ bola podľa Abelovského čímsi hlboko minulostným, akousi príťažou, ktorá nedovolila, aby sa moderné umenie na Slovensku mohlo rozvinúť v plnej miere. Slovenský mýtus sa tak stal mýtom v úvodzovkách, vyplynul vlastne z prílišného vyzdvihovania „plebejskej prapodstaty“ slovenskej spoločnosti, z „romantického kultu vidieckeho ľudu a jeho folklóru“.

ISBN: 9788080591250