“Otvorená výzva na predkladanie portfólií”

Galéria ABC vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie portfólií alebo ukážok z tvorby mladých výtvarníkov – študentov alebo absolventov vysokých umeleckých škôl do 35 rokov.

Hlavným cieľom Galérie ABC je snaha o reflektovanie umeleckej, nielen lokálnej, tvorby súčasných mladých výtvarníkov prostredníctvom skupinových či individuálnych výstav, ako aj autorských prezentácií, diskusií či prednášok.
Počas prvého roka za program Galérie ABC bude zodpovedať Barbora Komarová, ktorá si ako tému a hlavný princíp pre tvorenie jednotlivých výstavných projektov zvolila „spoluprácu“ v jej rôznych podobách – nielen ako spôsob tvorby umeleckých diel, ale aj koncipovania samotných výstav. Taktiež by mal vzniknúť priestor pre uvažovanie nad rolou kurátora a umelca a ich vzájomnými vzťahmi. Galéria bude vyhlasovať aj otvorené výzvy, do ktorých môžu svoje portfóliá prihlásiť študenti a absolventi vysokých umeleckých škôl. Relevantnosť projektov a výstav bude zabezpečovaná členmi galerijnej rady.

Prvá otvorená výzva Galérie ABC sa primárne zameriava na zaujímavé či progresívne prístupy k maľbe, napríklad vo forme netradičného uchopenia tejto „tradičnej“ umeleckej techniky či určitého presahu alebo kombinácie s inými médiami, a pod.

Výsledkom otvorenej výzvy môže byť samostatná, alebo skupinová prezentácia. Výber jednotlivých portfólií a následná príprava a koncepcia výstavy bude prebiehať v spolupráci s kurátorkou Barborou Komarovou.

Galéria ABC poskytne:
– zabezpečenie prípravy a organizácie výstavy a jej inštalácie
– transport diel
– PR (pozvánka, sociálne siete, tlačová správa, atď.)
– fotodokumentáciu výstavy
– vernisáž
….

Termín predkladania prihlášok – od 25. augusta do 15. októbra 2017

Predpokladaný termín výstavy – November 2017

Potrebné dokumenty:
– portfólio alebo ukážky z nedávnej tvorby autora
– CV autora
– krátky text o tvorbe alebo o jednotlivých dielach (či sériách diel)

V prípade akýchkoľvek otázok a pre zaslanie svojho portfólia kontaktujte Barboru Komarovú – komarova@artbookscoffee.sk

V predmete emailu prosím uviesť – 1. otvorená výzva Galérie ABC