Galéria ABC na Baštovej ulici v Bratislave vznikla ako multifunkčný priestor, ktorého cieľom je poskytovať návštevníkom rôznorodý program, zameraný najmä na mladé umenie. Ide o spoločný projekt ľudí, stojacich za Roman Fecik Gallery a DOT. Contemporary Art Gallery. Názov odkazuje k trojslovnému spojeniu art – books – coffee, viažucemu sa na aktivity, ktorých cieľom je približovať súčasné mladé umenie stále širšiemu publiku a zároveň vyhovieť vysokým nárokom odbornej verejnosti.

ART reprezentuje priestor galérie, ktorá sa stane miestom prvých výstav a prezentácií výtvarných umelcov do 35 rokov. Primárnym cieľom galérie je snaha o reflektovanie umeleckej tvorby súčasných mladých výtvarníkov, prostredníctvom individuálnych, aj skupinových výstav, ako aj kurátorských projektov. Galéria sa sústredí na tvorbu autorov, ktorí razia originálnu a autentickú cestu v súčasnom umení. Relevantnosť výstav a projektov bude zabezpečovaná členmi galerijnej rady, zloženej z odborníkov, aktívne pôsobiacich na umeleckej scéne. Galerijné aktivity budú doplnené o rôznorodé sprievodné podujatia, súvisiace s aktuálnym dianím vo výstavnom priestore. Vďaka auditóriu v zadnej časti prevádzky, bude možné výstavný program pravidelne dopĺňať o prednášky, diskusie, premietania, čítania a rôzne ďalšie aktivity. Galéria má v pláne, zamerať sa aj na vlastnú edičnú činnosť.

BOOKS zastupuje aktivity spojené s predajom kníh, zameraných na umenie, architektúru a dizajn. Návštevník má k dispozícii široký výber odborných, ale aj populárno-náučných publikácií, súvisiacich najmä s vizuálnym umením a širokou škálou jeho podkategórií. Záujemcovia tu nájdu knihy nové, ale aj z druhej ruky, pričom výber je zameraný najmä na také, ktoré nie sú bežne dostupné v kníhkupectvách. V ABC sa ponúka možnosť listovať v nich pri kvalitnej káve a v prostredí plnom umenia, prípadne si ich odniesť domov za prijateľné ceny.

COFFEE prináša do nášho priestoru kľud a odpočinok, ako to k dobrej knihe patrí, a tak pri nákupe akéhokoľvek tovaru, máte u nás kávu zdarma. 

Spolupracujúci partneri