“CSI:Regina Hellwig-Schmid”

Pozývame na prednášku Reginy Hellwig-Schmid, ktorá sa uskutoční v priestoroch galérie Art Books Coffee na Baštovej ulici.

6. decembra
18.00 hod
vstup je voľný
prednáška je v anglickom jazyku

….
Regina Hellwig-Schmid žije a pracuje ako freelance kurátorka a umelkyňa v Regensburgu. Je iniciátorkou Donumenty – platformy, ktorá prezentuje súčasné umenie, krajín ležiacich na brehoch rieku Dunaj.
V roku 2007 založila prvý európsky Dámsky parlament, s účastníkmi z 27 krajín EÚ.
http://www.regina-hellwig-schmid.de/


Mikrorezidencia CSI (Curatorial Studies Institute ) je inovatívny rezidenčný formát, ktorého víziou je prelomiť informačnú bariéru medzi lokálnym a medzinárodným umeleckým prostredím. Jeho poslaním je iniciovať vznik osobných kontaktov medzinárodných mienkotvorných expertov z oblasti vizuálneho umenia – kurátorov, šéfkurátorov, riaditeľov, šéfredaktorov, kritikov vedúcich alternatívnych umeleckých centier s domácimi kurátormi, umelcami a kultúrnymi manažermi a aktivistami


program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.