Žena na (neoficiálnej) scéne

Žena na (neoficiálnej) scéne

Termín: 14.11.2018 o 18:00 hod.

Ako vyzerala tvorba slovenských umelkýň v 60. a 70. rokoch? Ktoré autorky boli súčasníčkami Filka, Ďurčeka, Kollera? Prečo ich okrem Jany Želibskej nepoznáme viac?

Pôsobenie ženských autoriek na umeleckej scéne v druhej polovici 20. storočia priblíži diskusia s Ľubou Belohradskou a Beatou Jablonskou, ktorá bude ďalšou zo série, koncipovanej a moderovanej Michaelou Kučovou, približujúcou v priestoroch ABC témy rodovej rovnosti v umení.

O hostkách:
Ľubica Belohradská je významná slovenská kurátorka a historička umenia. Absolvovala štúdium Dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dejiny umenia prednášala na FF UPJŠ v Prešove (1972 – 1975), na PdF UK v Trnave a v Bratislave (1979 – 1990) a na VŠVU v Bratislave (1990 – 2008). Pripravila množstvo domácich aj zahraničných výstav a odborných publikácií, zameraných najmä na sochárstvo a medailu 20. storočia. Je autorkou monografie slovenskej sochárky Erny Masarovičovej a kurátorkou výstavy Skupina 4 (1958 – 1966) v Galérii mesta Bratislavy, ktorá predstavuje príbeh štyroch slovenských maliarok, ktoré sa v závere 50. rokov prezentovali na verejnosti pod týmto názvom.

Beata Jablonská je kurátorka a teoretička výtvarného umenia. Študovala Dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. Storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Od roku 2009 do roku 2014 pôsobila v Centre výskumu, v Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií ako vedecká pracovníčka. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu: Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia. Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je spolukurátorkou výstavy ČS koncept 70 let (Fait Gallery, Brno).

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.