Young Artist Talk – Helen Toth

Young Artist Talk – Helen Toth

Termín: 22.11.2018 o 18:00 hod

Prezentácia tvorby mladej autorky Helen Toth v rámci diskusie z cyklu “Young Artist Talk”, ktorej zámerom je priblížiť širšej verejnosti tvorbu súčasných absolventov alebo študentov umeleckých odborov. Prezentácia bude spojená s diskusiou v príjemnom prostredí kaviarne, galérie a kníhkupectva ABC. Sprevádzať tvorbou vás bude Danková Zuzana


Helen Toth je absolventkou ateliéru +-XX na katedre Maliarstva u prof.Fishera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

“Pokúšam sa vytvárať vlastnú prírodu, ktorou môžem manipulovať len ja a kde platia len moje zákony a pravidlá. Ide o bezpečné miesto, dosť bezpečné na to aby som tam mohla odkryť vlastné neistoty.
Moja fascinácia lesom nevedie k vernému preneseniu videnej skutočnosti na plátno, ale k vyvolaniu predstáv, dojmov a najmä túžby stať sa lesom.” Helen Toth

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia