Čo je to ready-made?

Čo je to ready-made?

Termín: 5.12.2018 o 18:00 hod

Cieľom prednášky “Čo je to ready-made?” Lucie Mikloškovej bude snaha kontextualizovať ready-made do ostatnej tvorby Marcela Duchampa a jeho uvažovania o obraze. Ready-made nebudeme chápať skrz klasickú definíciu “objektov povýšených do statusu umenia z rozhodnutia umelca”, pretože takáto definícia je sama o sebe nepostačujúca a nehovorí nám nič o špecifickej povahe samotných objektov.

Východiskom nášho uvažovania budú texty autora – poznámky publikované v troch zväzkoch The Box, The Green Box (The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even.) a The White Box (ln infinity). Súborne boli vydané v publikácií Michela Sanouilleta Salt Seller : Essential writtings of Marcel Duchamp z roku 1975.
Po prednáške bude samozrejme priestor aj na otázky z publika a ďalšiu diskusiu.
***
Lucia Miklošková študovala dejiny a teóriu umenia a architektúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2009-2011) a odbor estetika na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre (2005-2010) a Univerzite Karlovej v Prahe (2014). Doktorandské štúdium ukončila na Katedre dejín a teórie umenia TU dizertačnou prácou venovanou prechodom každodennosti do možnosti umeleckého diela, s podtitulom Čítanie readymadov Marcela Duchampa (2017).

***

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Vstup voľný.