YAT – Gábor Szűcs

YAT – Gábor Szűcs

Termín: 18.1.2019 o 18:00 hod

Pozývame na prezentáciu tvorby mladého autora Gábor Szűcsa v rámci diskusie z cyklu “Young Artist Talk”, ktorej zámerom je priblížiť širšej verejnosti tvorbu súčasných absolventov alebo študentov umeleckých odborov. Prezentácia bude spojená s diskusiou v príjemnom prostredí kaviarne, galérie a kníhkupectva ABC. Sprevádzať tvorbou vás bude Danková Zuzana.

“Gáborove obrazy sú na prvý pohľad abstraktnými kompozíciami odkazujúcimi okrajovo k akejsi krajine, možno vesmírnej krajine, či krajine za oknom, na ktorom sa vyzrážali kvapky dažďa a neumožňujú nám ju dobre sledovať. Formou stekancov odchádzajú z formátu a cez ich raster sa snažíme hľadať niečo za obrazom. Ich formálny spôsob maľby zneisťuje diváka rozostrením, rozpitím či odtekaním farby a znemožňuje mu jednoducho uchopiť námet, ktorý autor prezentuje. Autor akoby tajil v obraze čosi, čo sa mu ťažko maliarsky artikuluje. Gábor hľadá v obraze akúsi digitálnu podobu krajiny, krajinu oprostenú od človeka, možno až umelý svet a zároveň ako hovorí „maľuje svoje melancholické nálady”. Hľadaním predobrazu maľby v digitálnom priestore sa od samotného obrazu odosobňuje, čo ešte potvrdzuje vyhýbanie sa štetcu. Nalievanie farby či roztieranie kartónom dáva veľký priestor náhode. Autor niekedy po ukončení maľby zrazu v obraze nachádza reálne prvky, tváre či postavy skryté v abstraktnej štruktúre. Ako sám hovorí, možno takto maľuje svojich osobných démonov a maľba mu tak slúži na očistenie mysle od nánosov každodenného zhonu. Sám v ateliéri prevažne v noci sa dostáva možno do akejsi meditatívnej polohy, v ktorej vytvára niekedy tiché monochrómne plochy neobjavených svetov, inokedy podivnú spleť neznámych priestorov.”

Juliana Mrvová z výstavy “Irregular Notch” Pistory palác, marec 2018

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia