Ján Valík – Takmer Bez Názvu

Ján Valík – Takmer Bez Názvu


Trvanie výstavy: 14.4.-6.5.2022
Táto výstava, ako nespočet iných, sa mala pôvodne udiať už dávnejšie. Samozrejme kvôli vlnám pandémie bola nutne preložená z pôvodného januára na apríl 2021 a následne keďže pandémia pretrvávala uskutočňuje sa až teraz v apríli 2022.


Tvorba Jána Valíka nadväzuje na predstavu krajiny ako psychologického priestoru, kde vzťah medzi ľudským vnímaním a okolím pozostáva zo zložitých väzieb, ale aj jemných nuancií. Jeho záujem spočíva na hranici vnímania, kde sa abstraktné a figuratívne navzájom pretvárajú, evokujú priestorovú a obrazovú nejednoznačnosť medzi absenciou a prítomnosťou. V celom procese maľby balansuje a pohráva sa s gestickými stopami a atmosférami rôznych priestorov, prežívaných a tušených, ktoré splývajú s fragmentmi zmyslových spomienok.Tok medzi dualitami vnútorného a vonkajšieho (interiér a extertiér), senzorické ticho a meniace sa miesta sú myšlienky, ktoré objavuje v procese maľby. Maľba ako konštruovaný priestor tak umožňuje syntetizovať myšlienky tohto neverbálneho ponorenia vizuálnym spôsobom do fiktívnych teritórií a priestorov. Ide o akt simultánnej akcie, v ktorej možno farbu a gesto vnímať pre jej vnútorné vlastnosti, ako aj pre jej schopnosť implikovať fiktívne priestory. Dialóg tak osciluje medzi evokáciou a abstraktnými stopami, ktoré sú otvorené interpretácii.Vnímanie trvalosti krajiny si protirečí s nestálymi a svojvoľnými hranicami určovanými ľudmi a tie ďalej hlboko kontrastujú s osobnou predstavivosťou človeka premietanú do týchto krajín. Toto je pretrvávajúca téma vo Valíkovej maliarskej praxi, podčiarknutá súčasnými problémami globálneho vysídľovania (displacement) a migrácie, environmentálnej úzkosti a posthumanistického chápania dejín.Tento posthumanistický pocit neistoty však nepochádza len z dedičstva minulosti, ale aj zo života v časoch vzájomne prepojených fenoménov klimatickej zmeny kde zároveň kolektívne čelíme čoraz väčšej digitalizácii nášho vnímania a vzťahu k okoliu.

——————————————————————————

Ján Valík absolvoval pražskú AVU a následne prešiel niekoľkými rezidenciami, z ktorých zásadné boli najmä BankART Studio v japonskej Jokohame (2016), Mark Rothko Art Center v Lotyšsku (2017), Banská St a nica Contemporary v Banskej Štiavnici (2018). V pandemickom roku 2020 sa autor presunul do Londýna, kde je súčasťou 2 ročného ateliérového programu Turps.Valíkova tvorba bola tuzemsky ocenená 3. miestom v Maľbe roka (2016) a v roku Valík bol aktuálne bol medzi finalistami Contemporary British Painting Prize 2021 s následnými výstavami v Huddersfield-e a v Londýne.Nedávne samostatné výstavy autora: Galerie Amart, Viedeň (2021), Husk Gallery, Brusel (2022) a skupinové napr. Hoxton253 v Londýne (2022), Bankside Gallery, Londýn (2022), Art Exchange Gallery, Colchester (2021) alebo Husk Gallery, Brusel (2021).

www.janvalik.com


Autorova tvorba bola v roku 2021 podporená formou štipendia použitím verejných zdrojov cez Fond na podporu umenia.