Naďa Kančevová – Médium Zbierka

25,00

Stav: 10/10

Popis

Publikácia Nade Kančevovej prináša nové poznatky v rovine základného výskumu, v súvislostiach interpretácie a analýzy tvorby jednotlivých autorov aj v kontexte uvedenia problematiky domácej vizuálnej produkcie a jej reflexií do širších medzinárodných súvislostí. Kniha v teoretickej časti o. i. konfrontuje proto-muzeálne postupy pri budovaní renesančných kabinetov kuriozít a zberateľské aktivity (nielen) virtuálnych umelcov, ktoré nadobúdajú až prekvapujúce príbuznosti, najmä v intuitívnom mimo-inštitucionálnom hľadaní a nachádzaní relevantných artefaktov a ich rôznorodých väzieb.

ISBN: 9788097184759