Petr Kratochvíl – Současná česká architektura a její témata

27,00

Stav: 10/10

1 na sklade

Kategórie: ,

Popis

Monografie Petra Kratochvíla si klade za cíl zmapovat a představit čtenáři nejvýraznější stavby, rekonstrukce a jiné architektonické projekty realizované v prvním desetiletí 21. století. Po úvodních statích, které se zabývají otázkami po nejnovějších architektonických tendencích, soukromém a veřejném prostoru, architektuře a udržitelném rozvoji a některých dalších tématech, následují kapitoly, jež chronologicky představují nejzajímavější architektonické realizace v posledních deseti letech. Knihu doprovází 120 fotografií od renomovaných fotografů a desítky plánů a skic. PhDr. Petr Kratochvíl, CSC. (1950) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech filozofie a psychologie. Věnuje se kulturním aspektům vývoje měst, teorii památkové péče a současné české i světové architektuře. Je autorem či spoluautorem řady publikací, mj. i monografie Česká architektura 1989 až 1999 a publikace Velké dějiny Zemí koruny české – Architektura.

Doc. PhDr- Petr Kratochvíl, CSc. sa venuje dejinám urbanizmu a súčasnej českej architektúre. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií, ako aj vedeckým pracovníkom Ústavu dejín umenia AV ČR a externým pedagógom na Fakulte umenia a architektúry TU Liberec.

 

ISBN: 9788074321108