„2. otvorená výzva Galérie ABC so zameraním na intermédiá“

Galéria ABC vyhlasuje 2. otvorenú výzvu na predkladanie portfólií alebo ukážok z tvorby mladých výtvarníkov – študentov alebo absolventov vysokých umeleckých škôl do 35 rokov.

Termín predkladania prihlášok: od 1. do 19. novembra 2017

Dôraz sa kladie na progresívne, experimentálne a intermediálne prístupy, ako aj na originálne spracovanie aktuálnych tém, či už všeobecne, alebo v kontexte umeleckej prevádzky. Relevantnosť projektov bude zabezpečovaná členmi galerijnej rady, pričom samotná príprava a koncepcia výstavy bude prebiehať v spolupráci s kurátorkou Barborou Komarovou. Výsledkom otvorenej výzvy môže byť samostatná, alebo skupinová prezentácia.

Hlavným cieľom Galérie ABC je snaha o reflektovanie umeleckej, nielen lokálnej, tvorby súčasných mladých výtvarníkov prostredníctvom skupinových či individuálnych výstav, ako aj autorských prezentácií, diskusií či prednášok. Počas prvého roka sa o program Galérie ABC stará Barbora Komarová, ktorá si ako tému a hlavný princíp pre tvorenie jednotlivých výstavných projektov zvolila „spoluprácu“ v jej rôznych podobách – nielen ako spôsob tvorby umeleckých diel, ale aj koncipovania samotných výstav.

Galéria ABC poskytne:
– zabezpečenie prípravy a organizácie výstavy a jej inštalácie
– transport diel
– PR (zaradenie do programu galérie, sociálne siete, tlačová správa, atď.)
– fotodokumentáciu výstavy
– vernisáž
– zabezpečenie ďalších náležitostí zo strany galérie bude predmetom
vzájomnej dohody s autorom/autormi

Termín predkladania prihlášok: od 1. do 19. novembra 2017

Zhodnotenie projektov a oslovenie víťazného projektu: 20. november – 3. december 2017

Predpokladaný termín výstavy: december 2017 – január 2018

Potrebné dokumenty:
– portfólio alebo ukážky z nedávnej tvorby autora
– CV autora
– krátky text o tvorbe alebo o jednotlivých dielach (či sériách diel)

V prípade akýchkoľvek otázok a pre zaslanie svojho portfólia kontaktujte Barboru Komarovú – komarova@artbookscoffee.sk

V predmete emailu prosíme uviesť – 2. otvorená výzva Galérie ABC

Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia