„Prezentácia Rezidentov CSI“

V roku 2017 naše pozvanie prijali traja výtvarníci, Lote Vilma Vitina / LT, Lukáš Houdek / CZ a Remí Suda / PL, ktorí v Bratislave strávia jeden mesiac v rámci programu Residency LAB.

Ak by ste sa chceli stretnúť s našimi rezidentmi a dozvedieť viac o ich tvorbe, pozývame Vás na neformálnu prezentáciu, ktorá sa uskutoční v ArtBooksCoffee, 8. novembra o 18.00. Prezentácia bude v anglickom jazyku.

Lukáš Houdek vo svojej tvorbe pracuje zo závažnými politickými a spoločenskými témami. Primárne sa venuje médiu fotografie a inštalácie.

Remi Suda používa maľbu veľmi špecifickým spôsobom: napodobňuje digitálne a analógové obrázky, ktoré sú chybné.

Lote Vilma Vitina skončila štúdium maľby, avšak venuje sa najmä illustrácii.


Prvý rezidenčný program v Bratislave sme založili v rámci o.z. SPACE na Lazaretskej ul. 9 v roku 2006. Pokiaľ rezidenčné programy už vtedy patrili všade vo svete k základným formám podpory mladých umelcov, ktorí vďaka tomuto formátu majú možnosť cestovať, tvoriť a získavať nové kontakty, Bratislava na rozdiel od iných miest na tejto mape dlho chýbala. Poslaním projektu Rezidency LAB je podporiť konštruktívny dialóg medzi zahraničnými a domácimi umelcami, kurátormi a zástupcami kultúrnych inštitúcii. Dlhodobou víziou je napomôcť budovaniu medzinárodnej spolupráce na poli súčasného umenia a sprostredkovane porozumeniu medzi národmi.


Curatorial Studies Institute vznikol s poslaním približovať lokálnemu publiku súčasné umenie a iniciovať systematickú medzinárodnú spoluprácu, výmenu a konfrontáciu realizáciou výskumných, vzdelávacích, multimediálnych, rezidenčných a ďalších inovatívnych projektov.

Prezentáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.