Sexizmus v umeleckom prostredí

Sexizmus v umeleckom prostredí
Ako vplýva sexizmus na vzdelávanie a profesionálny rozvoj v umeleckom prostredí? Ako sa sexizmus vlastne prejavuje? Sú to naozaj len blbé poznámky a dobrá umelkyňa si ich nepotrebuje všímať? Ako môžeme podporiť boj proti sexuálnemu násiliu ako jednotlivci a inštitúcie?
 
Tieto a ďalšie otázky týkajúce sa sexizmu a sexuálneho obťažovania rozoberieme v diskusii s Ľubicou Rozborovou a Mariou Lukáčovou. Podujatie je prvou diskusiou zo série koncipovanej Michaelou Kučovou, ktorá bude v priestoroch galérie ABC adresovať témy rodovej rovnosti v umení.
 
O hostkách:
Ľubica Rozborová pracuje na odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, MPSVR SR, kde sa primárne venuje problematike násilia na ženách a ľudsko-právnym mechanizmom v rámci OSN. Koordinovala projekt vzniku Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie ako aj celoštátnu kampaň “Pretože hovorím nie”. Kampaň bola zameraná na zvýšenie povedomia o sexuálnom násilí a túto tému prvýkrát otvorila slovenskej verejnosti. Ľubica pravidelne prednáša na medzinárodných fórach a vysokých školách.
 

Marie Lukáčová je vizuálna umelkyňa zaoberajúca sa predovšetkým videom. Jej práca sa sústredí na tému sociálnej reprodukcie vo vzťahu k inštitúciám, v ktorých sa snaží nachádzať väzby podobné polyamorickým vzťahom. Vo svojej práci akcentuje predovšetkým obrazovú kompozíciu spojenú s nemožnosťou klasických naratívov. Vyštudovala ateliér Supermédií na pražskej UMPRUM, navštevovala tiež umeleckú Akademie v Mainze a frankfurtskú Städel Akademie. Je členkou marxistické skupiny SocSol a feministického zoskupenia Čtvrtá vlna. V súčasnej dobe je tehotná a zaoberá sa architektúrou panelových priestorov.

Diskusia sa uskutoční 24.4. 2018 o 18:00 hod v Art Books Coffee na Baštovej ul.

 
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.