ŠperkStret 2018 – workshop

ŠperkStret 2018 – workshop

Termín: 22. september od 14:00 hod

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop v rámci podujatia ŠperkStret 2018, ktorý sa bude konať v našej galérii Art Books Coffee na Baštovej ulici.

Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018 je podujatím, ktoré každé dva roky usporadúva Združenie šperkárov AURA spolu s ateliérom s+m+l_XL Kov a šperk na Katedre úžitkového umenia VŠVU v Bratislave. Konferencia je zameraná na oblasť súčasného autorského šperku a vedenie širšieho medziodborového dialógu s inými humanitnými odbormi.

Jej 9. ročník s témou AURA VZÁCNOSTI sa uskutoční v dňoch 20. – 22.9. 2018 v Bratislave.

Viac info o podujatí.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.