Ženy pred nami

Ženy pred nami

Temín: 17.10. 2018 o 18:00 hod.

Ako vyzerali počiatky feminizmu na Slovensku a akú úlohu v ženskom hnutí zohrávali výtvarné umelkyne? Ako prebiehal vstup žien do sveta profesionálneho umenia a na akademickú pôdu? Ako slovenské umelkyne reflektovali ženské otázky vo svojich dielach?

Ku koreňom feminizmu a emancipácie žien na poli výtvarného umenia sa vyberieme v diskusii s Janou Geržovou a Evou Gatialovou. Podujatie je treťou diskusiou zo série koncipovanej Michaelou Kučovou, ktorá priestoroch galérie ABC adresuje témy rodovej rovnosti v umení.

O hostkách:

Jana Geržová, historička, kritička a kurátorka, šéfredaktorka časopisu Profil súčasného výtvarného umenia. Špecializuje sa na rôzne aspekty umenia druhej polovice 20. storočia s presahmi do súčasnosti. K problematike feminizmu publikovala viacero textov v domácich (Profil, Glosolália) a zahraničných periodikách (pre britský feministický časopis n.paradoxa napísala v roku 2000 ťažiskovú štúdiu Art and the Question of Gender in Slovakia). V roku 2012 usporiadala interdisciplinárne sympózium Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu a v roku 2016 iniciovala založenie stálej rubriky FEM POZITÍV v časopise Profil.

Eva Gatialová je absolventka histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriavala najmä na dejiny feministického hnutia v 1. ČSR. V diplomovej práci sa zaoberala fenoménom tzv. „novej ženy“, termínom, ktorým vtedajšie bojovníčky za práva žien označovali ideál modernej ženy. Od roku 2015 spolupracuje s vydavateľstvom ASPEKT. Je spoluzakladateľkou feministickej skupiny KundyCrew, venujúcej sa radikálnemu vyšívaniu a bojujúcej proti konzervativizmu.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Vstup voľný.