Aparát – umenie a technológie záznamu a reprodukcie obrazov

Aparát – umenie a technológie záznamu a reprodukcie obrazov

Termín 18.10.2018 o 18:00 hod

Pozývame Vás na prednášku Jána Kraloviča, ktorá je zameraná na vzťah optických a technických prístrojov a ich vplyv na premeny vnímania a (re)produkcie obrazov. Na pozadí stručnej histórie technických – reprodukčných a projekčných prístrojov – sledujem akým spôsobom ovplyvňovali nové aparáty tradičné umelecké druhy a ich vzťah ku skutočnosti. Vznik fotografie a neskôr vznik a rozšírenie filmu spôsobilo zmenu v klasických výtvarných disciplínach: odklon od mimetickosti smerom k náladovosti, expresivite či abstrakcií. Vzájomné ovplyvňovanie médií však neskôr podmienilo hľadanie abstraktných a neimitatívnych foriem aj v prostredí fotografie a filmu.

***

Ján Kralovič vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií a vedie predmet zameraný na výtvarné podoby knihy. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, FlashArt, arttalk.cz, Profil, Kapitál, Vlna a i.) recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardom a súčasnom umení. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo bez víťaza.

Prednáška je sprevádzaná obrazovými, zvukovými i video ukážkami.

***

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.