not to capture an image, to maintain one

not to capture an image, to maintain one

Vernisáž: 31. 10. o 18:00 hod.

Trvanie: 2. 11. 2018 – 11. 1. 2019
Kurátor: Ľuboš Kotlár
Vystavujúci/e: Leontína Berková, Alžbeta Halušková, Martina Mäsiarová, Dušan Prekop, Marie Tučková.

Výstava je súčasťou OFF_plus v rámci OFF_festivalu Bratislava 2018.

Médium fotografie stojí, v dobe jeho (doteraz) najradikálnejšej demokratizácie, opätovne na prahu prehodnocovania vlastných výrazových prostriedkov, významu a funkcie. Osobné archívy sa pretransformovali na internetové profily – dôkladne nakurátorovaná selekcia audiovizuálneho zážitku vytvárajúca ideu toho, ako túžime, aby nás ostatní vnímali, videli, prijali. Aké stanovisko má zaujať portrétna fotografia vo chvíli, keď je autoportrét zredukovaný na banálny narcistický úkon? V roku 2016 bolo z približne 40 miliárd obrazov uverejnených na Instagrame, 262 miliónov ‘selfies’. Aký dopad zanechajú nové technológie vytvárania obrazu, ako i nové platformy na jeho zdieľanie, na tvorbu nastupujúcej generácie výtvarných umelcov?

Výstava ‘not to capture an image, to maintain one’ predstavuje experimentálne prístupy k (technickým) obrazom a ich transformácii späť do trojdimenzionálneho rozmeru, balansuje na pomedzí analógového a digitálneho priestoru, osobným prežívaním a odosobneným konštatovaním v ére tak masívne presýtenej obrazmi, že strácajú akúkoľvek hodnotu. Multimediálna inštalácia fragmentov diel jednotlivých autorov je postavená primárne na ich vzájomnej konfrontácii, na nových kontextoch a obsahových prvkoch vyplývajúcich z čiastočného zotretia individuálneho autorstva, či ucelenej umeleckej výpovede.

“Every photograph reinforces the aura. Can you feel it, Jack? An accumulation of nameless energies.”
(Don DeLillo, White Noise)

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.