Tereza Fišerová – Studio Violet

Tereza Fišerová – Studio Violet

Termín: 22.1.2019 o 17:00 hod

Tereza komentuje komfort miesta, jeho pokoj a nekonfliktnosť. Pracuje s jeho základnými, typickými prvkami (pohodlné sedenie, výklad-výhľad do ulice). Používa známe, civilné, užitočné, ktoré scudzuje.
Prelína vystavené a nevystavené, nevýstavné na výstavnej ploche. Prelieva prostredia.

Vystavené nie je výsledkom zdĺhavej procesuálnosti, autorskej remeselnej zručnosti. Nesleduje vyvolanie mimoriadnych chvíľ intelektuálneho rozrušenia, iba zmyslovú skúsenosť.
Súčasti sú prepožičanými, obsahovo (ideologicky) vyprázdnenými účelovými predmetmi. Predmetmi obligátne terapeutickými (farba, svetlo, zvuk, vôňa). Nejde o ich premenu na umelecké diela, ale schopnosť sceľovať. Nejde o súčasti, ale celok.

Inštalácia je performatívna, neopisuje, ale uskutočňuje. Vystavené neupriamuje pozornosť excentricky na seba. Obracia pozornosť na človeka, spoločenskú realitu, na interiér, na vonkajší priestor. Človek do nej voľne a nevyhnutne vstúpi, je v nej, prejde ňou, opustí ju. Netreba sa až tak pozerať, stačí tam byť. Dielo žijúce a používané.

***
Tereza Fišerová (*1988, Plzeň) študovala Multimédiá na Západočeskej univerzite v Plzni, na fakulte Designu a umenia, potom absolvovala magisterské štúdium (2013) na UMPRUM na Supermédiách u Federica Diáza.

Výstavu z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

Trvanie výstavy: 23.1. – 2.3.2019
Kurátorka: Gabriela Smetanová