MAKE Europe GREAT for ALL/ after-work

MAKE Europe GREAT for ALL/ after-work

Termín: 10.12.2018 o 19:30 hod

MAKE EUROPE GREAT FOR ALL je celoeurópska kampaň európskej občianskej spoločnosti #megacampaign, ktorá má zaznieť naraz, rovnakým hlasom a hlasom tých, ktorí majú pocit, že ich hlas ešte nezaznel. Slovensko by malo byť súčasťou tejto celoeurópskej iniciatívy, ktorá má priniesť, podporiť a propagovať ľudské práva, práva pre všetkých v spoločnej Európe.

Pozývame Vás na jedinečný after-work, ktorý sa od začiatku až do konca bude niesť v znamení podpory myšlienok spolupatričnosti, solidarity a zjednotenej Európy.

Slovensko je a chce byť aj naďalej súčasťou spoločnej Európy, ktorá sa budovala na myšlienkach pokroku, demokracie a zjednotenia.
Tak príďte 10. decembra od 19.30 a spolu s nami, ako aj ostatnými Európanmi oslávime základné piliere EURÓPY. NAŠEJ EURÓPY!

Našou ideou je vytvoriť komunitu jednotlivcov a neziskoviek, ktorí sa hlásia k spoločnej Európe a chcú participovať na spoločených projektoch podporujúcich hodnoty spoločnej Európy na Slovensku.