YAT – Ľubomíra Sekerášová

YAT – Ľubomíra Sekerášová

Termín: 19.12.2018 o 18:00 hod.

Pozývame na prezentáciu tvorby mladej autorky Ľubomíry Sekerášovej v rámci diskusie z cyklu “Young Artist Talk”, ktorej zámerom je priblížiť širšej verejnosti tvorbu súčasných absolventov alebo študentov umeleckých odborov. Prezentácia bude spojená s diskusiou v príjemnom prostredí kaviarne, galérie a kníhkupectva ABC. Sprevádzať tvorbou vás bude Danková Zuzana


Ľubomíra Sekerášová završuje magisterské štúdium na VŠVU v Ateliéri maľby lll pod vedením Mgr. art Martina Špirca, ArtD. a Mgr. art Rastislava Podhorského.

Ľubomíra Sekerášová –
Každodenné záznamy, imaginatívny symbolizmus, odkazy na sci-fi, osobné mytológie, paranoje, evolučné anomálie sú tvorivé východiská, ktoré sa bytostne spájajú s mojim médiom kresby a maľby.
Pracujem s kolážou, dekolážou a skúšam kombinácie rôznych techník. Vyjadrujem sa aj objektovo. Najvýraznejším z pracovných postupov je kresba guľôčkovým perom a fixami na veľkých plochách. No najčastejšim je samotná klasická maľba a kresba, ktorá je pre mňa najdôležitejšia
Témy si vyberám bez zásadných univerzálnych či spoločensko-kritických ambícií. Hľadám vo vodách vlastného sveta, v ktorom sa prirodzene miešajú vonkajšie a vnútorné podnety a sklon k archetypálnym obrazotvorným námetom (hory, rieky, stromy). Kombinujem osobné a anonymné zážitky, nájdené fotografické obrazy, každodenné banality so sci-fi fascináciami, introspektívne autoportréty s krajinkami miest, ktoré by som rada navštívila. Civilné figurálne výjavy zasadzujem do neobvyklého prostredia prírody. Vychádzam aj s osobných paranojí a desivých zážitkov mňa a mojich známich.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

 

*photo – Richard Nichta