Ján Kralovič – Kartografia udalostí

Ján Kralovič – Kartografia udalostí

Termín: 11.12.2018 o 18:00 hod

Mapa a jej využitie v akčnom a konceptuálnom umení (vybrané príklady)

Mapa predstavuje scénu, na ktorej sú prvky rôznorodého charakteru združované a vytvárajú obraz stavu poznania teritória. V prednáške Kartografia udalostí sa zameriam na využitie kartografického obrazu vo vzťahu k umeleckej produkcií – ako záznam tvorivej prítomnosti, subjektívneho vnímania, zaznamenávania miesta a jeho špecifík. V toto kontexte ma zaujíma mapa ako prostriedok k vyjadreniu umeleckej intervencie, prisvojenia a pretvorenie miestneho alebo priestorového usporiadania ako aj vytváranie osobných “kartografických” záznamov fyzického či mentálneho pohybu autora (od osvojenia k intervencií, od výtvarného dotvorenia k tvorbe máp ako subjektívnych záznamov).

(Július Koller: Univerzálne Futurologické Oznámenie, 1976)

Podporené z Fondu na podporu umenia.