YAT – Denisa Slavkovská

YAT – Denisa Slavkovská

Termín: 8.2.2019 o 18:00 hod

Srdečne pozývame,

na prezentáciu tvorby mladej autorky Denisy Slavkovskej v rámci diskusie z cyklu “Young Artist Talk”, ktorej zámerom je priblížiť širšej verejnosti tvorbu súčasných absolventov alebo študentov umeleckých odborov. Prezentácia bude spojená s diskusiou v príjemnom prostredí kaviarne, galérie a kníhkupectva ABC. Sprevádzať tvorbou vás bude Danková Zuzana

Denisa Slavkovská Bakalársky tupeň ukončila na Fakulte umení Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením prof. PhDr. Petra Rónaia. Aktuálne je v 5.roč. VŠVU v Ateliéri maľby lll pod vedením Mgr. art Martina Špirca, ArtD. a Mgr. art Rastislava Podhorského. Denisa Slavkovská Vo svojej tvorbe pracujem so širokým spektrom médií, od maľby, kresby, klasickej grafiky až po inštaláciu, performance či fotografiu. Táto rôznorodosť pramení zo stáží, ktorých som v uplynulých rokoch absolvovala niekoľko, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Tematicky sa vo svojej tvorbe pohybujem medzi dvojicou nosných tém, a to človek- energia a priestor – pohyb. Tieto dva body sa ako farby postupne zmiešavajú, čoho vyústením sú nové odtiene tém, ktoré však môj rukopis a výraz mojej tvorby drží pohromade Prvý rok druhého stupňa štúdia som strávila na ASP v Krakove, kde som bola inšpirovaná technikou litografie a jemne transformovala svoje vyjadrovacie prvky a zaužívanavaný osobný súbor symbolov. V najnovších prácach sa vraciam k vnímaniu a vyjadrovaniu priestoru, pohybu, času a gesta. V poslednom projekte realizovanom na rezidencii v Ukrajine cez KAIR a Nazar Voitovich Art Residence som posúvala hranice maľby a zvuku v interakcii s divákom.

FB Fun Page: https://www.facebook.com/D.Slavkovska/
Instagram : https://www.instagram.com/somdeniska/

Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia